Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Hysbysiadau Cyhoeddus Hysbysiadau cyffredinol Archwilio Cyfrifon 2022/23 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Harbwr Conwy

Archwilio Cyfrifon 2022/23 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Harbwr Conwy


Summary (optional)
start content

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Archwiliad o Gyfrifon 2022/23 ac Harbwr Conwy Archwiliad o Gyfrifon 2022/23


HYSBYSIR DRWY HYN fod yr Archwilydd Allanol, yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, wedi ardystio bod Archwiliad Cyfrifon yr uchod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023 wedi’i gwblhau.

Yn unol â darpariaethau Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, mae’r Datganiad Cyfrifon ar gael i'w archwilio ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o dan “Cyngor” ac maent i'w gweld hefyd yng Nghoed Pella, Bae Colwyn, o ddydd Llun tan ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc), rhwng 9.00 a.m. a 4.00 p.m.

Amanda Hughes ACA
Cyfarwyddwr Strategol (Cyllid ac Adnoddau)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU

Dyddiedig: 23 Mai 2024

end content