Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Hysbysiadau Cyhoeddus Hysbysiadau cyffredinol Cyngor bwrdeistref sirol Conwy archwiliad o gyfrifon 2020/21 ac harbwr Conwy archwiliad o gyfrifon 2020/21

Cyngor bwrdeistref sirol Conwy archwiliad o gyfrifon 2020/21 ac harbwr Conwy archwiliad o gyfrifon 2020/21


Summary (optional)
start content

HYSBYSIR DRWY HYN fod yr Archwilydd Allanol, yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, wedi ardystio bod Archwiliad Cyfrifon yr uchod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 wedi’i gwblhau.

Yn unol â darpariaethau Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, mae’r Datganiad Cyfrifon ar gael i'w archwilio ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o dan “Cyngor” ac maent i'w gweld hefyd ym Modlondeb, Conwy, o ddydd Llun tan ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc), rhwng 9.00 a.m. a 4.00 p.m. O ganlyniad i gyfyngiadau sy'n ymwneud â phandemig COVID-19, mae'r Cyngor yn gofyn i benodiad gael ei wneud gyntaf trwy wneud cais i'r Cyfarwyddwr Strategol (Cyllid ac Adnoddau), Bodlondeb, Conwy.

Amanda Hughes,
Cyfarwyddwr Strategol (Cyllid ac Adnoddau) ACA,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb,
Conwy,
LL32 8DU

Dyddiedig: 30 Tachwedd 2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content