Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Hysbysiadau Cyhoeddus Hysbysiadau cyffredinol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy archwiliad o gyfrifon 2021/22 ac Harbwr Conwy archwiliad o gyfrifon 2021/22

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy archwiliad o gyfrifon 2021/22 ac Harbwr Conwy archwiliad o gyfrifon 2021/22


Summary (optional)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Archwiliad o Gyfrifon 2021/22 ac Harbwr Conwy Archwiliad o Gyfrifon 2021/22
start content
HYSBYSIR DRWY HYN fod yr Archwilydd Allanol, yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, wedi ardystio bod Archwiliad Cyfrifon yr uchod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022 wedi’i gwblhau.

Yn unol â darpariaethau Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, mae’r Datganiad Cyfrifon ar gael i'w archwilio ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o dan “Cyngor” ac maent i'w gweld hefyd yng Nghoed Pella, Bae Colwyn, o ddydd Llun tan ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc), rhwng 9.00 a.m. a 4.00 p.m.

Amanda Hughes
Cyfarwyddwr Strategol (Cyllid ac Adnoddau) ACA
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU

Dyddiedig 22 Chwefror 2023
end content