Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Hysbysiadau Cyhoeddus Hysbysiadau cyffredinol Premiymau Treth Y Cyngor Diweddariad Rhagfy 2021

Premiymau Treth Y Cyngor Diweddariad Rhagfy 2021


Summary (optional)
start content

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ei gyfarfod ar 9fed Rhagfyr 2021, yn unol ag adran 12a a 12b Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y’i cynhwysid gan adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, wedi penderfynu’r canlynol: Dirymu’r penderfyniad i godi Premiwm Treth y Cyngor o 50% ar gyfer Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor o 1af Ebrill 2022 ymlaen a’i ddisodli gyda:

(i) Premiwm Treth y Cyngor o 25% ar Ail Gartrefi a 50% ar Gartrefi Gwag Hirdymor o 1af Ebrill 2022 (yn unol â 2021/2022)

(ii) argymell Premiwm Treth y Cyngor o 50% ar Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor o 1af Ebrill 2023 (yn ddibynnol ar adolygiad yn ystod 2022/2023).

end content