Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Hysbysiadau Cyhoeddus Hysbysiadau cyffredinol Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992


Summary (optional)
start content

Adran 65

Gwahoddir unigolion neu gyrff, sy’n cynrychioli’r sawl sy’n gorfod talu Trethi Annomestig yn ardal Llywodraeth Leol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ac sy’n dymuno i ni ymgynghori â nhw ynglŷn â Chyllideb Refeniw’r Awdurdod am y flwyddyn 2021/2022, i ysgrifennu i’r diben hwnnw at y Cyfarwyddwr Strategol erbyn 22 Ionawr 2021.

Cyfarwyddwr Strategol
Ariannol ac Effeithlonrwydd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

 

Andrew Kirkham
Cyfarwyddwr Strategol, Ariannol ac Effeithlonrwydd

end content