Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Hysbysiadau Cyhoeddus Hysbysiadau cyffredinol Hysbysiad Cyhoeddus Masnachu ar y Stryd: Llanrwst

Hysbysiad Cyhoeddus Masnachu ar y Stryd: Llanrwst


Summary (optional)
start content

Rhybudd o benodi stryd â chaniatâd at ddiben masnachu ar y stryd

Llanrwst: Stryd Siôr, Stryd Pari, Ffordd Llanddoged, Ffordd Tan yr Ysgol, Ffordd Newydd, Heol Dinbych, Heol Watling, Tan Y Graig, Glanrhyd, Ffordd yr Orsaf, Ffordd Gwydyr, Sgwâr Ancaster, Tan yr Eglwys, Bro Helyg

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982
Rhan III Atodlen 4 Masnachu ar y Stryd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cynnal ymarfer ymgynghori yn unol â phob gofyniad statudol, ynglŷn â newid dynodiad Strydoedd yn ardal y Fwrdeistref Sirol, o stryd â gwaharddiad masnachu arni i fod yn stryd sydd â chaniatâd ar gyfer masnachu ar y stryd. Mae’r Cyngor drwy hyn yn rhoi rhybudd o’r bwriad i gymeradwyo penderfyniad i ailddynodi’r stryd a ganlyn sydd wedi ei chynnwys yn y Rhybudd hwn:

Stryd â Chaniatâd

Stryd Siôr, Stryd Pari, Ffordd Llanddoged, Ffordd Tan yr Ysgol, Ffordd Newydd, Heol Dinbych, Heol Watling, Tan Y Graig, Glanrhyd, Ffordd yr Orsaf, Ffordd Gwydyr, Sgwâr Ancaster, Tan yr Eglwys, Bro Helyg.

Dylid anfon unrhyw sylwadau ynglŷn â hyn yn ysgrifenedig at y cyfeiriad isod neu mewn e-bost at trwyddedu@conwy.gov.uk o fewn 28 niwrnod i ddyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn.

Dyddiedig: 7 Awst 2023

Mr Peter Brown (Masnachu ar y Stryd)
Pennaeth Gwasanaeth
Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai
Coed Pella
Bae Colwyn
LL29 7AZ

end content