Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Archive Ydych chi'n methu fforddio prynu tŷ?

Ydych chi'n methu fforddio prynu tŷ?


Summary (optional)
A hoffech chi gyfle i brynu eiddo o’ch dewis eich hun yn Sir Conwy?
start content

Mae gan y gymdeithas dai leol, Grŵp Cynefin, arian ar gael i gynorthwyo ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn prynu eiddo. Mae benthyciad Cymorth Prynu o rhwng 30-50% o bris prynu’r eiddo ar gael i bobl sy’n bwriadu prynu eu tŷ eu hunain ar y farchnad agored.

Mae’r cynllun yn amodol ar delerau ac amodau ac mae ar gael yn sir Conwy yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth am y benthyciad Cymorth Prynu neu ddewisiadau tai fforddiadwy eraill, ffoniwch Grŵp Cynefin ar 0300 1112122 neu ewch i’w gwefan yn www.grwpcynefin.org/cy/

Tai Fforddiadwy

end content