Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Archive Ydych chi'n berchen ar eiddo gwag?

Ydych chi'n berchen ar eiddo gwag?


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’n cynnig benthyciadau di-log i berchnogion sydd eisiau defnyddio eu heiddo gwag unwaith eto.
start content

Mae cynllun Troi Tai’n Gartrefi’n cynnig benthyciadau i adnewyddu, gwella ac addasu tai gwag i’w defnyddio fel llety preswyl. Gall eiddo cymwys gael benthyciad hyd at £25,000 fesul uned llety, gydag uchafswm benthyciad o £150,000 ar gael fesul ymgeisydd.

Gall perchnogion, cwmnïau neu sefydliadau trydydd sector wneud cais, ac maent hefyd ar gael i addasu eiddo nad ydynt yn breswyl yn llety preswyl. I fod yn gymwys, rhaid i eiddo fod wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy a rhaid eu gwerthu neu eu gosod wedi i'r gwaith gael ei gwblhau.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun benthyciadau neu gyngor cyffredinol ar eiddo gwag, cysylltwch â’r adran Strategaeth Tai ar 01492 574235 / 576274 neu anfonwch e-bost at strategaethtai@conwy.gov.uk

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content