Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Grantiau Cyfradd Busnes - Arolwg Llywodraeth Cymru

Grantiau Cyfradd Busnes - Arolwg Llywodraeth Cymru


Summary (optional)
start content

Yn fuan, bydd gofyn i bob busnes sydd wedi derbyn Grantiau Busnes mewn perthynas â Chronfa Cadernid Economaidd 1, 2, Cynllun Benthyciad Busnes Cymru a Grant Busnesau Newydd, gymryd rhan mewn arolwg ar-lein er mwyn canfod effaith y grant ac i asesu i ba raddau y mae wedi bod o gymorth â goroesiad y busnes a rhagolygon adferiad y busnes. Ar gyfer sefydliadau mwy, bydd y cwmni ymchwil yn cysylltu â hwy dros y ffôn yn unig.

Opinion Research Services (ORS) fydd yn cynnal y gwerthusiad. Bydd rhai busnesau a dderbyniodd grant drwy Gronfa Cadernid Economaidd 1 yn derbyn e-bost yn uniongyrchol gan Gov Delivery ac ni fyddant  yn derbyn galwad ffôn. Yn ddibynnol ar gyfraddau ymateb, bydd yr arolwg ar gael i’w llenwi am oddeutu pedair i chwe wythnos. Gweler y ddolen isod i wefan Busnes Cymru sydd yn rhoi eglurhad manylach o’r  arolwg:

Gwerthusiad o gymorth sy'n gysylltiedig â COVID-19 i fusnesau Cymru | Busnes Cymru (gov.wales)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content