Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Amnest Cyfarpar Cymunedol

Amnest Cyfarpar Cymunedol


Summary (optional)
start content

CESvanA oes gennych chi gyfarpar yr ydych wedi’i fenthyg nad ydych bellach yn ei ddefnyddio? Mae arnom angen eich help chi!

Ydych chi, neu berthynas i chi, erioed wedi cael benthyg unrhyw un o’r canlynol?

  • Comodau
  • Fframiau cerdded
  • Trolïau
  • Seddi toiled wedi’u codi
  • Fframiau toiled
  • Codwyr dodrefn
  • Cyfarpar cawod / ymolchi

A oes gennych chi unrhyw gyfarpar yr ydych wedi’i fenthyg nad ydych bellach yn ei ddefnyddio?

Os, oes cysylltwch â John Ashley o Dîm Storfeydd Conwy heddiw, er mwyn casglu’r cyfarpar ar unwaith!

john.ashley@conwy.gov.uk

neu

03000 852878 / 01492 576558

Bydd y cyfarpar yn cael ei lanhau, ei ailwampio a'i ailgylchu a bydd yn ôl yng nghymuned Conwy o fewn wythnos.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content