Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Llythyrau o'r Cyfyngiadau Symud – Gwasanaeth Archifau Conwy

Llythyrau o'r Cyfyngiadau Symud – Gwasanaeth Archifau Conwy


Summary (optional)
We would like to capture people’s memories of this historic and unprecedented time.
start content

Mae Gwasanaeth Archifau Conwy yn gofalu am gofnodion hanesyddol Sir Conwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rydym yn gofyn i drigolion Conwy – yr hen a’r ifanc a’r rhai yn y canol – i ysgrifennu llythyr i’r dyfodol yn disgrifio eu bywyd o dan y cyfyngiadau symud.

Beth sydd wedi newid, beth yw eu gobeithion a’u gofidiau, beth sydd wedi bod yn annisgwyl?

Rydym yn croesawu atgofion gweledol mewn ffurf gwaith celf o bob math hefyd.  

Anfonwch at archifau.archives@conwy.gov.uk pryd bynnag y byddwch yn barod i’w rhannu. Gallwch gynnwys eich enw, cyfeiriad a’ch oed os dymunwch.

 

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content