Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Gwaith Mawr ar y systemau TG a ffonau

Gwaith Mawr ar y systemau TG a ffonau


Summary (optional)
start content

Dros yr wythnosau nesaf, bydd tîm TG y Cyngor yn gwneud rhai newidiadau hanfodol i'r systemau TG wrth i ni symud gwasanaethau a staff i swyddfeydd Coed Pella.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i osgoi unrhyw effaith, ond efallai y bydd adegau pan fydd ein systemau gwefan, ffôn neu e-bost yn cael eu heffeithio. Pe baech yn cael problem wrth geisio cysylltu â ni, rhowch gynnig arall arni mewn ychydig funudau neu ddefnyddio dull arall o gysylltu gyda ni.

Diolch i chi am eich amynedd.

Gwasanaeth TGCh a Thrawsnewid Digidol

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content