Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Rhybudd tywydd - Diweddariad Ysgolion

Rhybudd tywydd - Diweddariad Ysgolion


Summary (optional)
start content

Yn seiliedig ar y neges sydd newydd ddod i law gan y Grŵp Cydgysylltu Strategol (SCG) yma yng Ngogledd Cymru, ein 'cyngor' yw y dylai POB sefydliad addysgol GAU rhag 18/02/22.

Mae SCG hefyd wedi argymell mai dim ond teithio hanfodol ddylai gymryd lle yfory.

Dylai sefydliadau addysgol ddychwelyd at ddysgu ar-lein lle bo hynny'n ymarferol bosibl.

A fyddech cystal a hysbysu eich rhieni/gwarcheidwaid cyn gynted a phosibl os gwelwch yn dda.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content