Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Mae Pwyntiau Siarad yn dod i Lyfrgell Llanrwst

Mae Pwyntiau Siarad yn dod i Lyfrgell Llanrwst


Summary (optional)
start content

9.30am - 1pm
Bob dydd Mawrth
12/6/18 - 17/7/18.

  • Mae Pwyntiau Siarad yn ffordd i bobl ddarganfod pa gymorth sydd ar gael i gefnogi eu hiechyd a’u lles yn eu hardal leol.
  • Bydd pobl o ystod o sefydliadau lleol wrth law i gynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth.
  • Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen gwybodaeth, cyngor neu gymorth, dewch draw i'ch Pwynt Siarad lleol yn Llanrwst

Mae Pwyntiau Siarad hefyd yn darparu cyfle i bobl:

  • Ddod draw ac egluro beth maent yn ei deimlo sydd ar goll yn eu cymuned leol a fyddai’n gwneud gwahaniaeth i’w hiechyd a’u lles.
  • Cyfranogi a rhannu eu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau.
end content