Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU - Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU - Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect (AR GAU AR GYFER CEISIADAU)


Summary (optional)
Yr ydym yn gofyn am geisiadau i Cronfa Adfywio Cymunedol y DU gan adrannau’r Cyngor a sefydliadau sy'n dymuno cyflwyno gweithgaredd yng Nghonwy.
start content

AR GAU AR GYFER CEISIADAU

Er mwyn helpu ardaloedd lleol i baratoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Llywodraeth y DU yn darparu cyllid yn 2021/22 trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Rhaid i brosiectau cyflenwi gweithgaredd sy'n unol â Phrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ac alinio ag o leiaf un o'r blaenoriaethau buddsoddi hyn:

  • Buddsoddi mewn sgiliau
  • Buddsoddiad ar gyfer busnes lleol
  • Buddsoddi mewn cymunedau a lleoedd
  • Cefnogi pobl i gyflogaeth


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi'i ddynodi'n awdurdod arweiniol gan Lywodraeth y DU, a byddem yn gyfrifol am gyhoeddi’r gwahoddiad hwn; derbyn cynigion; dewis y cynigion a anfonir at Lywodraeth y DU i’w hystyried; talu grantiau i brosiectau llwyddiannus a rheoli eu perfformiad. Mae'r gronfa hon bellach ar gau.

Oherwydd hyn, am fod Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn broses gystadleuol, ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Llywodraeth y DU yn dechrau trafodaethau gyda chynigwyr.

Gweler y ddogfennau isod:

Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect

Prosbectws

Nodyn Technegol ar gyfer ymgeiswyr a chyflenwyr prosiect

Ffurflen Gais

Y Broses Asesu

Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Hysbysiad Preifatrwydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

gov-uk-logo-welsh

end content