Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pencampwriaethau P1 AquaX y Deyrnas Unedig – Rownd 1


Summary (optional)
Bae Colwyn
start content

aquacross-iconMae Pencampwriaethau AquaX y Deyrnas Unedig yn argoeli i fod yn benwythnos cyffrous o rasio jet-sgïau ym Mae Colwyn ar 8 a 9 Mehefin.
Mae Bae Colwyn yn lleoliad poblogaidd iawn ar gyfer jet-sgïo, ond nid yw wedi cynnal digwyddiad rasio ers y 90au. 
Mae Clwb Jet-Sgïo Colwyn, sy’n cwrdd ym Mhorth Eirias, wedi chwarae rhan allweddol wrth ddenu’r gyfres rasio boblogaidd hon i Fae Colwyn. Felly, os ydych chi’n jet-sgïwr gwnewch yn siŵr eich bod chi’n nodi’r dyddiad ac yn galw heibio – a beth am roi cynnig ar ychydig o rasio hefyd? 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.p1aquax.com

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content