Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Prom a Mwy


Summary (optional)
start content

 Trodd miloedd o bobl allan i ddigwyddiad Prom A Mwy ’22 ar Bromenâd Bae Colwyn ddydd Sadwrn.

Cafodd teuluoedd eu diddanu gan sioe feiciau cyffrous, ‘scaletrix’ anferthol, sioe ddewin, beiciau modur pedair olwyn, a segways.  Roedd adloniant byw, arddangosfa anifeiliaid rhyngweithiol, a’r ffair. Yn ogystal â dewis o ddanteithion hyfryd.

Dywedodd Natalie Hughes, Tîm Digwyddiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy “Bob blwyddyn mae Prom A Mwy yn cynnig diwrnod gwych allan i deuluoedd yng Ngogledd Cymru, ac ni chawsant eu siomi unwaith eto eleni.

“Mae’n ddigwyddiad gwych sy’n cynnig gwledd o adloniant am ddim i bobl o bob oedran, a rhywbeth at ddant pawb. Roedd Prom A Mwy yn amgylchedd iawn am ddiwrnod gwych allan gyda ffrindiau a theulu.

“Hoffem ddiolch unwaith eto i’n noddwyr Cyngor Tref Bae Colwyn, Knightly’s Fun Park a Maethu Cymru Conwy am ein helpu i wneud Prom a Mwy’22 yn llwyddiant”

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau mawr yn Sir Conwy, dilynwch Digwyddiadau Conwy ar Facebook | Twitter | Instagram | a/neu www.conwy.gov.uk/digwyddiadau

 Prom Xtra (Undated) Bilingual Logo

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content