Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau Taith Prydain Digwyddiad Taith Prydain - Gwybodaeth Wyllyr

Digwyddiad Taith Prydain - Gwybodaeth Wyllyr


Summary (optional)
Mae'r digwyddiad hwn ddydd Mercher 8 Medi 2021.
start content

Cymal Pedwar – Aberaeron i’r Gogarth

Dydd Mercher 8 Medi 2021
Yn ymweld â Llandudno ar gyfer diweddglo cymal Taith Prydain OVO Energy, Dydd Mercher, 8 Medi?

Ystyriwch y wybodaeth ganlynol wrth gynllunio eich siwrnai, cyn diwrnod y rasio.

Darllenwch hefyd ganllawiau Llywodraeth Cymru: Cyfyngiadau o 7 Awst 2021: Lefel rhybudd 0 a chanllawiau i’r cyhoedd Lefel rhybudd 0: canllawiau i'r cyhoedd

Hygyrchedd

Rheilffordd:

Gorsaf Llandudno yw’r orsaf agosaf. Mae gwasanaethau trên uniongyrchol yn rhedeg i’n cyrchfannau arfordirol poblogaidd yng ngogledd Cymru, gan gynnwys Llandudno o’r rhan fwyaf o rannu o Brydain. Pan fyddwch yn dod oddi ar y trên yn Llandudno, gallwch gerdded i ganol y dref, a byddwch milltir a hanner i'r llinell derfyn ar y Gogarth.

Ewch i wefan National Rail

Dewch o hyd i ragor ar dudalennau Cyrraedd Yma gwefan Dewch i Gonwy:

Cyrraedd - Dewch i Gonwy

Bws:

Mae sawl llwybr yn pasio drwy Llandudno. Gwiriwch Arriva.co.uk ar gyfer manylion.

Coets:

Mae National Express yn gweithredu gwasanaethau uniongyrchol o Lundain, Manceinion a Lerpwl, gyda chysylltiadau o’r mwyafrif o drefi yn y DU.

Tram:

Gellir cael mynediad i ddiweddglo’r cymal ar Dram Llandudno, sy’n rhedeg o waelod y Gogarth i’r copa.
Mae modd defnyddio’r ceir cebl i'ch cymryd o un ochr y pentir i’r llall.

Ffordd:

Mae nifer o feysydd parcio cyhoeddus yn Llandudno.  Gellir canfod manylion yma - Meysydd Parcio - Dewch i Gonwy

Cynghorir eich bod yn parcio yn nhref Llandudno ac yn cerdded i linell derfyn y cymal, neu’n mynd ar dram i’r copa. Mae maes parcio i wylwyr ar y Gogarth, gallwch ganfod y lleoliad drwy ddilyn yr arwyddion.

Mae cyfyngiad ar nifer y lleoedd parcio ac maent ar gau 1pm - 5pm.

Glynwch ar y llwybrau troed a farciwyd gan fod hon yn ardal SoDdGA.

Cau Ffyrdd:

Gwaharddiad parcio:

Dydd Mawrth, 7 Medi:

  • Ffordd Tŷ Gwyn, Llandudno o 1900

Dydd Mercher, 8 Medi:

Gwaharddiad parcio o [06:00 - 17:00]

  • Ffordd yr Abaty, Llandudno
  • Stryd Tudno, Llandudno
  • Church Walks, Llandudno, o’i chyffordd gyda Stryd Tudno, Llandudno i Rodfa'r Gogledd, Llandudno
  • Rhodfa'r Gogledd, Llandudno o’i chyffordd gyda Rhodfa’r Gogledd i Ffordd y Fach
  • Ffordd Y Fach, Llandudno

Cau Ffordd:

  • Rhodfa'r Gorllewin, Llandudno, o’i chyffordd gyda A546 i’w chyffordd gyda Ffordd yr Abaty, Llandudno 1000-1700
  • Ffordd Sant Tudno 0500-1700
  • Ffordd Tŷ Gwyn 0500 - 2000
  • Ffordd Tŷ Gwyn 0500 - 2000


LLEOEDD PARCIO TIMAU:

Bydd bysiau teithio'r timau wedi'u parcio ar Rhodfa'r Gorllewin, Llandudno.

AMWYNDERAU LLEOL:

Mae pier (yr hiraf yng Nghymru), arcêd difyrrwch, reid ar fulod ar y traeth a strydoedd siopa gyda chanopi tu ôl i’r promenâd. Mae Llandudno yn glasur o’i fath. Mae map Trywydd Alice a chanllaw fel cofrodd. Yn ogystal â nifer o fannau bwyd a diod lleol ledled canol tref Llandudno. Bydd cloddfeydd Copr y Gogarth ar agor rhwng 9.30am a 4.30pm (mae'n rhaid cerdded yno) a bydd car cebl Llandudno yn weithredol hefyd!


Mapiau a Theithlyfrau i'w Lawrlwytho - Dewch i Gonwy

Toiledau yn Sir Conwy - Dewch i Gonwy

Bwyd a Diod - Dewch i Gonwy

Llety yn Sir Conwy - Dewch i Gonwy

Beth sydd 'Mlaen - Dewch i Gonwy

end content