Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau Winter-Light Golau Gaeaf – Y Daith

Golau Gaeaf – Y Daith


Summary (optional)
start content

Yn anffodus oherwydd tywydd garw bu'n rhaid i ni ganslo perfformiadau Golau Gaeaf Conwy a Llandudno. 

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd o wyntoedd cryfion yn datblygu yn ystod prynhawn a nos Wener, ac yn parhau trwy ddydd Sadwrn, a allai achosi rhywfaint o aflonyddwch a difrod teithio. 

Er diogelwch pawb rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo perfformiadau dydd Gwener a dydd Sadwrn. 

Mae'n ddrwg gennym am y siom ond diogelwch perfformwyr, gwylwyr a staff yw ein prif flaenoriaeth. Effeithiau am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Merquarium Drawn

5.30pm a 7pm  

Dydd Sul 21 Tachwedd: Llanrwst

Dydd Llun 22 Tachwedd: Betws-y-coed

Dydd Mawrth 23 Tachwedd: Llanfairfechan

Dydd Mercher 24 Tachwedd: Bae Cinmel

Dydd Iau 25 Tachwedd: Bae Colwyn

Dydd Gwener 26 Tachwedd: Conwy

Dydd Sadwrn 27 Tachwedd: Llandudno


Y stori hyd yn hyn

Pennod 1: Gwelodd ‘Yr Helfa’ yr anhygoel Ychen Bannog, ychen Hugh Gadarn, a’r Llychlynwyr a orchfygodd y Gogarth ar un adeg, yn gorymdeithio drwy’r strydoedd wrth iddynt chwilio’n ddiddiwedd am Fôr-forwyn Conwy. Ymunodd Meistr y Cylch drygionus â nhw gyda'i osgordd Syrcas a'i Forwyr Tywyll. Byddai'r Fôr-forwyn yn gwneud gwobr wych ar gyfer ei gasgliad syrcas i ddenu torfeydd - ond ble mae hi? 

Pennod 2: Parhaodd ‘Pwrs y Fôr-Forwyn’ y stori gyda thafluniad syfrdanol yng Ngerddi’r Gogledd Orllewin.  Dangosodd hyn erledigaeth y fôr-forwyn dros y canrifoedd gan y Llychlynwyr, Hu Gadarn a Meistr y Cylch, a sut iddi osgoi gael ei dal yn barhaus – gan rasio a brwydro trwy'r tonnau

Bydd Tachwedd 2021 yn cyflwyno:

Pennod 3 “Y Ddalfa” perfformiad teithiol llai ac agosach atoch gan ddod â'r stori i gymunedau saith tref yng Nghonwy. Mae'n cynnig y cyfle i wylio’r rhan nesaf o’r stori hon wrth iddi ddatod. Y sibrydion yw bod y fôr-forwyn wedi cael ei dal o'r diwedd - felly ble mae hi? Wnewch chi ei gweld? Ai cyfaill neu elyn ydi hi? Un peth rydyn ni'n ei wybod yw na ddylid diystyru pŵer y fôr-forwyn ...

Tocynnau am ddim yn www.venuecymru.co.uk

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content