Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Restrictions Business Fund

Y Gronfa i Fusnesau Dan Gyfyngiadau


Summary (optional)
start content

Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog, mae grantiau Ardrethi Annomestig a grantiau Dewisol Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau ar gyfer y sectorau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden wedi'u hymestyn i ddarparu un taliad ychwanegol i dalu am y cyfnod rhwng 25 Ionawr a diwedd Mawrth 2021 ar gyfer busnesau y mae cyfyngiadau cenedlaethol yn effeithio arnynt.

Rydym yn gweinyddu dwy gronfa grant ar wahân:

  1. Grant Ardrethi Annomestig Y Gronfa i Fusnesau Dan Gyfyngiadau: mae’n rhaid i Fusnesau sydd ag eiddo busnes sydd wedi cofrestru gydag Ardrethi Busnes (gan gynnwys y rhai sy’n derbyn rhyddhad ardrethi) sy’n diwallu’r meini prawf ymgeisio am y grant Ardrethi Annomestig.
  2. Grant yn ôl disgresiwn Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau – I fusnesau SYDD HEB eiddo busnes wedi cofrestru gydag ardrethi busnes, sy’n diwallu cymhwyster dylent ymgeisio i’r gronfa Ddewisol [Diweddariad 4/2/21] Bydd manylion o bryd y bydd y grant ar agor yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Sylwer: Mae busnesau yn gymwys i ymgeisio am un grant yn amodol ar y gwiriwr cymhwyster.

Nid ydym yn gallu trosglwyddo ceisiadau rhwng cronfeydd.  Darllenwch y meini prawf cymhwyster yn llawn cyn cyflwyno eich cais.  Bydd ceisiadau i’r gronfa anghywir yn cael eu gwrthod. 

 

Dewiswch un o’r canlynol i ymgeisio amdanynt:

Ticiwch os yw eich busnes wedi’i gynnwys yn y Rhestr Ardrethu Busnes ar 01.09.20 a’ch bod wedi cofrestru ar gofnodion y Cyngor gyda’r Adran Ardrethi Busnes.

Ticiwch y blwch hwn os nad yw eich busnes wedi cofrestru ar gyfer Ardrethi Busnes.

 

Dewiswch eich math o gais


Ticiwch os yw eich busnes wedi’i gynnwys yn y Rhestr Ardrethu Busnes ar 01.09.20 a’ch bod wedi cofrestru ar gofnodion y Cyngor gyda’r Adran Ardrethi Busnes. 

Ticiwch y blwch hwn os nad yw eich busnes wedi cofrestru ar gyfer Ardrethi Busnes. 

 

 

 

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy