Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Talu am Ofal Talu am Wasanaeth Preswyl a Dibreswyl

Talu am Wasanaeth Preswyl a Dibreswyl


Summary (optional)
Oherwydd newid mewn deddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru, o 3 Ebrill 2017 yr uchafswm ffi y gellir ei chodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw £70 yr wythnos.
start content
Lawrlwytho Ffurflen Gais Asesiad Ariannol
Ewch

Uchafswm ffi wythnosol o £70 am Wasanaethau nad ydynt yn rhai Preswyl

Cyfrifir y costau yn ôl eich sefyllfa ariannol a faint o wasanaeth a'r math o wasanaeth a gewch bob wythnos. Mae'r taliadau llawn o 4 Ebrill, 2016 yn:

 • £15.80 yr awr am ofal gartref yn ystod y dydd; a
 • £15.80 yr awr am ofal dros nos

Gwasanaethau dydd

Cyfrifir y costau yn ôl eich sefyllfa ariannol. Mae'r taliadau llawn o 3 Ebrill 2017 yn:

Os oes gennych gynilion neu fuddsoddiadau sy'n llai na £24,000:

 • £18.00 am ddiwrnod llawn
 • £9.00 am hanner diwrnod

Os oes gennych gynilion neu fuddsoddiadau sy'n fwy na £24,000:

 • £32.96 am ddiwrnod llawn
 • £16.48 am hanner diwrnod

Arweiniad i Godi Tâl am Ofal Cymdeithasol Oedolion i bobl sy'n byw gartref 2017 - 2018

Polisi Codi Tȃl

Ffurlen Gais Adolygu Ffioedd

Tudalen Talu am Wasanaethau Preswyl a Dibreswyl

Faint sy’n rhaid i mi ei dalu?

Bydd y swm y mae'n rhaid i chi ei dalu'n dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys:

 • os ydych yn cael gofal seibiant byr neu’n aros am gyfnod hirach
 • os oes gennych bartner sy’n dal i fyw gartref
 • eich incwm wythnosol, yn cynnwys eich pensiwn
 • pa lwfansau eraill y mae gennych hawl i’w derbyn
 • swm eich cynilion ac asedau eraill
 • a ydych chi’n berchen ar eich eiddo eich hun ai peidio

Gellir canfod y manylion llawn yn ein taflen Talu am Wasanaethau nad ydynt yn rhai Preswyl

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy