Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Bandiau Treth y Cyngor

Bandiau Treth y Cyngor


Summary (optional)
Bandiau a Chostau Treth y Cyngor
start content

Mae eich eiddo wedi cael un o’r bandiau canlynol yn seiliedig ar werth eich tŷ ar 1 Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw yn ganllaw da ynghylch pa fand y dylai eich cartref fod.

Mae eich bil yn datgan pa fand sy’n gymwys i’ch cartref.

Band PrisioYstod GwerthBwrdeistref Sirol   £.c.Heddlu £.c.Cyngor Tref/ Cymuned (cyfartaledd) £.c.Cyfanswm (cyfartaledd)
A Hyd at ac yn cynnwys £44,000 741.79 166.14 26.33 934.26
B £44,001 i £65,000 865.43 193.83 30.71 1,089.97
C £65,001 i £91,000 989.06 221.52 35.10 1,245.68
D £91,001 i £123,000 1,112.69 249.21 39.49 1,401.39
E £123,001 i £162,000 1,359.95 304.59 48.26 1,712.80
F £162,001 i £223,000 1,607.22 359.97 57.04 2,024.23
G £223,001 i £324,000 1,854.48 415.35 65.82 2,335.65
H £324,001 i £424,000 2,225.38 498.42 78.98 2,802.78
I £424,001 ac uwch 2,596.28 581.49 92.14 3,269.91

Beth i’w wneud os ydw i’n meddwl bod fy mand yn anghywir?

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn gyfrifol am osod y bandiau ar gyfer eiddo Treth y Cyngor a’r gwerthoedd trethiannol ar gyfer eiddo annomestig.

Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn eich band neu werth trethiannol dylech gysylltu â’r swyddfa brisio ac nid y cyngor. Dylech barhau i dalu eich bil cyfredol tra byddwch yn aros am ganlyniadau apêl.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy