Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Parcio i Goetsis


Summary (optional)
start content
Defnyddir maes parcio Mostyn Broadway i ollwng a chodi teithwyr yn unig. Mae parcio arhosiad byr/hir ar gael ym maes parcio coetsis Builder Street.
TrefNifer o LefyddPris y dyddGwybodaeth Ychwanegol a Chyfleusterau
Betws-y-coed 10 Am ddim Trowch i'r dde oddi ar Ffordd Caergybi i Stryd yr Orsaf. Mae safle gollwng a chodi teithwyr wrth yr arcêd siopa.
Bae Colwyn 6 Am ddim Trowch i'r dde oddi ar Ffordd Abergele i brif fynedfa Parc Eirias.
Conwy 5 £6.50 hyd at 4 awr
£12 hyd at 24 awr
Mae dau ofod wrth ymyl Maes Parcio Vicarage Gardens ar Rosehill Street er mwyn gollwng a chodi teithwyr ar goetsis. Mae cyfyngiad ar aros o 15 munud. Er mwyn parcio am gyfnod hirach, trowch i'r chwith wrth ochr y Castell, B5106 Llanrwst Road a dilynwch yr arwyddion i faes parcio Traeth Morfa Bach. Mae bwa’r Castell yn rhwystro coetsis uchel, ond gallant barcio ym Mharc Coetsis Builder Street West yn Llandudno. Mae talu am barcio ar Draeth Morfa Bach yn eich caniatáu i barcio ym Mharc Coetsis  Builder Street West yn Llandudno. Cadwch y tocyn fel prawf o’ch taliad. Gallwch dalu am barcio ymlaen llaw drwy gysylltu â’r Gwasanaethau Parcio.
Llandudno Hyd at 120 £6.50 hyd at 4 awr
£12.00 hyd at 24 awr
brYn ddiweddar, mae gwaith atgyfnerthu helaeth wedi’i wneud ym maes parcio coetsis Builder Street er mwyn diogelu’r ffens o’i amgylch. Cynhelir patrolau rheolaidd yn y nos ac mae camera teledu cylch caeedig wedi’i osod i adnabod coetsis sy'n mynd i mewn ac allan o’r maes parcio coetsis. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys toiledau a lle golchi coetsis, mae pibell ddŵr ar gael i’w defnyddio pan fydd y cymhorthydd maes parcio coetsis ar gael. 
  
Mae talu am barcio yn Builder Street yn eich caniatáu i barcio yn Nhraeth Morfa Conwy. Cadwch y tocyn fel prawf o’ch taliad. Gellir trefnu contractau ar gais gweithredwr teithiau a gellir gwneud taliadau dros y ffôn yn uniongyrchol i’r Gwasanaethau Parcio yn ystod oriau swyddfa.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy