Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Pa gynhwysydd ddylwn i ei ddefnyddio?

Pa gynhwysydd ddylwn i ei ddefnyddio?


Summary (optional)
Dewch i wybod pa eitemau sy’n cael eu derbyn gan Gonwy a pha fin neu gynhwysydd y dylech ei ddefnyddio.
start content

Gweler y wybodaeth ailgylchu mewn Arwyddiaith Brydeinig yma.

Math o GynhwysyddDeunyddiau
Trolibocs (blwch uchaf) neu Fag Gwyrdd
trolibocs
Papur newydd
Papur swyddfa
Cylchgronau
Post sothach
Amlenni gwyn/lliw
Cyfeirlyfrau
Catalogau
Cardiau cyfarch
Cerdyn llwyd/gwyn
Trolibocs (blwch canol) neu Fag Gwyn
large-white-bag

Poteli/ cynwysyddion plastig
Cartonau diod
Caniau/tuniau bwyd a diod
Erosolau
Ffoil
Golchwch a gwasgwch.
Dim bagiau/deunydd lapio plastig.

Trolibocs (blwch gwaelod) neu Flwch Gwyrdd
green-box
Poteli a jariau yn unig
Cardbord brown
Amlenni brown
Dim gwydr wedi torri - dylid cael gwared â gwydr a llestri wedi torri yn ofalus drwy eu lapio’n ddiogel a’u rhoi yn y bin du
Bin Gwastraff Bwyd
food-containers-blue

Cig
Pysgod
Esgyrn
Ffrwythau
Llysiau
Pasta
Bara
Bagiau te
Papur cegin

Bag batris
battery-bag
Batris cartref
Batris y gellir eu hailwefru
Bag gwastraff gardd
reusablegardenbag
Glaswellt
Dail
Toriadau coed/llwyni
Chwyn
Planhigion wedi’u plannu
Bag Tecstilau
crest-purple

Dillad glân
Esgidiau (wedi’u clymu mewn parau)
Bagiau llaw
Beltiau
Cynfasau
Llenni
Tyweli
Ffoniwch Crest am fagiau porffor newydd ar 01492 596783.

Bag Eitemau Electronig Bach
crest-pink
Unrhyw offer bach sy'n ffitio yn y bag, e.e. Teganau electronig
Gliniaduron
Ffonau Symudol
Chwaraewyr CD/DVD
Consolau
Eillwyr
Sychwyr/sythwyr gwallt.
Ffoniwch Crest am fagiau pinc newydd ar 01492 596783.
Bin Sbwriel
refusebin

Bagiau/deunydd lapio plastig
Gwastraff Anifeiliaid
Pecynnau creision
Polystyren
*Cewynnau
Dylid cael gwared â gwydr a llestri wedi torri yn ofalus drwy eu lapio’n ddiogel a’u rhoi yn y bin du

Os oes gennych unrhyw wastraff clinigol nad yw'n heintus, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Gwasanaeth Casglu Gwastraff Clinigol Conwy. Gweler y dudalen Gwasanaeth Casglu Clytiau Tafladwy* am ragor o wybodaeth. Gwastraff clinigol heintus (nodwyddau, rhwymynnau, cathetrau, bagiau stoma/colostomi, ac ati) cysylltwch â'ch nyrs gymunedol i drafod gwasanaeth casglu gwastraff clinigol.

Os nad ydych yn siŵr pa fin neu gynhwysydd y dylech ei ddefnyddio, neu os oes angen cyngor arnoch ar ailgylchu, cysylltwch â'r Tîm Cynghori neu ffoniwch 01492 575337.

*Mae’r gwasanaeth casglu cewynnau tafladwy yn wasanaeth casglu wythnosol ar gyfer cewynnau tafladwy a chynnyrch anymataliaeth. Gweler y dudalen gwasanaeth casglu cewynnau tafladwy am fwy o wybodaeth.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy