Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Help ar Gael


Summary (optional)
Mae help ar gael mewn nifer o wahanol lefydd:
start content

Cyfaill neu berthynas cefnogol a allai eich

Cynorthwyo chiYn aml os ydych yn rhannu problem gyda rhywun, mae'n helpu i weld pethau yn ei wir oleuni, ac efallai mai dyna'r cwbl sydd ei angen. Os oes angen gallai'r unigolyn hwnnw/honno eich helpu i gael help ychwanegol.

Eich meddyg neu feddygfa Meddyg Teulu  

Gall eich meddyg fod yn ffynhonnell o gyngor a chefnogaeth ddechreuol dda iawn, ac mae'n gallu cael gwasanaethau arbenigol ar eich cyfer.

Sefydliadau gwirfoddol, e.e. Canolfannau galw i mewn, MIND, Hafal, Unllais

Mae sefydliadau gwirfoddol yn cynnig ystod o wasanaethau sy'n amrywio o ganolfannau galw i mewn, cwnsela, cefnogaeth, grwpiau hunangymorth i gyfleoedd addysgol a hyfforddiant.

 

Un Pwynt Mynediad Gofal Cymdeithasol

Gall Un Pwynt Mynediad gynnig cyngor a byddant yn eich cyfeirio i gael help os yw’n berthnasol.

Timau Iechyd Meddwl Cymunedol  

Mae'r Timau Iechyd Meddwl Cymunedol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau statudol a mynediad at weithwyr iechyd meddwl proffesiynol.

Llinell Gymorth CALL  

Dyma rif ffôn am ddim sydd ar gael 24 awr y dydd lle gallwch siarad yn gyfrinachol gyda rhywun.

Galw Iechyd Cymru  

Bydd galwad ffôn i Galw Iechyd Cymru yn eich cysylltu â nyrs sy'n gallu eich cynghori ynglŷn â'ch symptomau.

Adran Ddamweiniau ac Argyfwng  

Gallwch ddewis mynd i'ch adran Ddamweiniau ac Argyfwng leol os ydych yn profi trallod eithafol.

Tîm Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Arferol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwasanaeth sydd ar gael y tu allan i oriau swyddfa sy'n gallu eich cynghori neu eich cynorthwyo.

Y Samariaid

Dyma rif ffôn am ddim sydd ar gael 24 awr y dydd lle gallwch siarad yn gyfrinachol gyda rhywun.


end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy