Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Iechyd Rhywiol


Summary (optional)
Mae'n bwysig talu sylw i’ch iechyd rhywiol, p'un a ydych mewn perthynas tymor hir neu beidio.
start content

Bydd y gwefannau canlynol yn gallu cynnig cyngor a chefnogaeth i chi ar atal cenhedlu, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs), clinigau lleol a chadw eich hun yn ddiogel ac yn iach.

Rhwydwaith Iechyd Rhywiol Cymru Gyfan

FPA

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy