Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Pa help sydd ar gael?


Summary (optional)
start content

Os ydych chi neu blentyn neu berson ifanc yr ydych chi’n eu hadnabod neu yn gofalu amdanynt eisiau help, bydd y dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi ynglŷn â phwy y gallwch gysylltu â nhw am fwy o wybodaeth a chymorth.

Bydd y dolenni isod yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a manylion cyswllt i chi

A ydych chi angen gwybod am weithgareddau lleol?

A ydych chi angen gwybodaeth am gludiant?

A ydych chi angen help i edrych am waith?

A ydych chi angen help gydag arian a budd-daliadau?

A ydych chi angen help gydag addysg a dysgu gydol oes

A ydych chi angen help gyda thai?

A ydych chi'n riant / gofalwr?

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy