Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Talu am Wahanol Anfonebau Cysylltwch â ni – Adain Incwm

Cysylltwch â ni – Adain Incwm


Summary (optional)
start content
Adain Incwm  
Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-dal  
Swyddfeydd y Cyngor
Bodlondeb  
Conwy  
LL32 8DU

Oriau Agor:

  • Llun - Iau: 9.00 am - 5.00 pm
  • Gwener: 9.00am - 4.45 pm

Ffôn: (01492) 576610

E-bost: sd.ymholiadau@conwy.gov.uk  url cyflym: www.conwy.gov.uk/incwmamrywiol

Os cysylltwch â ni, dyfynnwch y cyfeirnod ar yr anfoneb fel y gallwn ddod o hyd i'r wybodaeth berthnasol cyn gynted a phosibl.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy