Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Talu am Wahanol Anfonebau Gwahanol Anfonebau - Newid Cyfeiriad

Gwahanol Anfonebau - Newid Cyfeiriad


Summary (optional)
Gadewch i ni wybod eich bod wedi symud, un ai trwy e-bost neu dros y ffôn yn ystod oriau gwaith arferol. Byddwch angen eich rhif anfoneb 9 digid.
start content

Cysylltwch â ni

Adain Incwm  
Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-dal  
Swyddfeydd y Cyngor
Bodlondeb  
Conwy  
LL32 8DU

Oriau Agor:

Os cysylltwch â ni, dyfynnwch y cyfeirnod ar yr anfoneb fel y gallwn ddod o hyd i'r wybodaeth berthnasol cyn gynted a phosibl.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy