Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Ydw i'n gallu cael derbynneb am fy nhaliad?


Summary (optional)
Bydd gennych yr opsiwn o argraffu derbynneb neu ofyn i ni anfon copi o'r dderbynneb i'ch cyfeiriad e-bost pan fydd y taliad wedi'i wneud yn llwyddiannus.

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy