Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Ydi hi'n ddiogel talu dros y rhyngrwyd?


Summary (optional)
Mae'n ddiogel talu dros y rhyngrwyd gan fod y wybodaeth rydych chi'n ei hanfon atom ni yn cael ei amgryptio. Mae hyn yn golygu na all unrhyw un ddarllen y wybodaeth wrth iddi deithio ar draws y rhyngrwyd.
start content

Byddwn yn cael manylion eich cerdyn credyd gan ddefnyddio gweinydd diogel. Mae hyn yn golygu bod y trafodion yn cael eu hamgryptio rhwng eich peiriant a gweinydd yr awdurdod.

Mae cyfeiriadau gwefannau traddodiadol yn dechrau efo "http" - bydd cyfeiriad ar gyfer safle diogel bob amser yn dechrau efo "https".

Pan fydd manylion eich cerdyn credyd / debyd wedi cael ei gyflwyno i ni, a bod cwmni'r cerdyn credyd / debyd wedi cymeradwyo'r taliad, bydd yn cael ei brosesu.

Yn ogystal â hyn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi llwyddo i gydymffurfio â Safonau Diogelu Data y Diwydiant Cardiau Talu (PCI DSS) yn flynyddol ers mis Medi 2011.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy