Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Beth sy'n digwydd os byddaf yn talu gormod?


Summary (optional)
start content

Os bydd gennych chi ymholiad am dalu gormod, a'ch bod yn credu y dylech gael ad-daliad, dylech gysylltu â'r adran berthnasol gan ddyfynnu rhif eich derbynneb neu gyfeirnod.

Edrychwch hefyd ar ein polisi ad-dalu yn yr adran Telerau ac Amodau.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy